Betala via Klarna

Beställ senast 17/12 för leverans innan jul

2-4 dagars leveranstid

Personuppgiftspolicy

Den Goda Fen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in på www.dengodafen.com. Har du frågor om Den Goda Fens personuppgiftspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att maila hello@dengodafen.com.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. När du lägger din beställning hos oss måste du ange vissa personuppgifter i kassan. För att ta del av vårt nyhetsbrev behöver du också ange din mailadress. I samband med din registrering för nyhetsbrev och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för följande ändamål:

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig.
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, där det berättigade intresset utgörs av vårt intresse av marknadsföring

Syftet med behandling av personuppgifterna är att:

  • Administrera och tillhandahålla våra varor
  • Hantera kommunikation, reklamation, returer med/från våra kunder,
  • Marknadsföra våra produkter

Personuppgifter samlas in direkt från dig via telefon, mail och vårt kontaktformulär på hemsidan eller i kassan vid orderläggande.

De personuppgifter som samlas in direkt från dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress.

Vi samlar ej in information genom någon tredje part förutom då vi kan komma att samla in uppgifter från dig via sociala medier. De personuppgifter vi kan komma att samla in då är de som du väljer att dela med oss i exempelvis kommentarer eller meddelanden (som du skickar till oss).

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som då får tillgång till dina personuppgifter. Våra samarbetspartners är externa underleverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet och uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter gentemot våra kunder såsom exempelvis DHL, Postnord och Klarna.

Dina personuppgifter behandlas också hos/av våra samarbetspartners Specter, WooCommerce, Woonderland, Mailchimp och nShift (tidigare Unifaun), som tillhandahåller kundplattformer, molntjänster, mailtjänster och liknande som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer är vanligtvis våra personuppgiftsbiträden.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners att de skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna policy och GDPR. Vi arbetar aktivt med uppgiftsminimering och delar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Insamlade personuppgifter behandlas i huvudsak inom EU/EES. Undantaget är de uppgifter som delas med Mailchimp (vilket är mailadress om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev). Dessa uppgifter kan komma att överföras till USA genom Mailchimps behandling. Du kan läsa mer om detta här: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ och om du vill veta mer om vilka adekvata skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för att exempelvis fullgöra ett avtal med dig som kund, uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen och annan tvingande lagstiftning.

För att vi ska kunna fullgöra våra avtal med dig som kund sparas personuppgifter under tiden du har ett avtal med oss, vilket inkluderar eventuella våra eventuella garantiåtaganden.

Övriga personuppgifter som inte krävs för att fullgöra våra avtal med er som kunder raderas efter två (2) år.

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är vi skyldiga att spara vissa personuppgifter i minst sju (7) år.

Personuppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål raderas senast ett (1) år efter insamlandet.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag. Om du har önskemål om detta, kontakta oss på hello@dengodafen.com.

Rättelse
När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Tillgång till dina uppgifter
Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift (à 75 kr) för att lämna ut uppgifterna.

Begäran om registerutdrag hanteras av Den goda fen. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en (1) månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer en motivering att lämnas och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning, det vill säga där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

Dataportabilitet
Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål
Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på hello@dengodafen.com

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se.

Den Goda Fen använder sig av cookies enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och lagrar inga personuppgifter om dig. Den Goda Fen använder sig inte av permanenta kakor. För att neka eller anpassa användandet av cookies, kan du göra justeringar i inställningarna i din webbläsare.